Referenties

Onderstaande referenties gaan over alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan of dat nu coaching, kunst of mijn boek is geweest. De rode draad is dat ik in mijn werk altijd het onzichtbare zichtbaar wil maken. Dat wat voelbaar is, soms nog verborgen diep van binnen naar buiten breng, in het volle licht.